Bibliográfia

Az odor-vári táborozások kapcsán íródott cikkek, dolgozatok, tanulmányok.

(Kövér betűkkel szedve a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium (volt) diákjai ill.  (volt) tanárai.)

 

Ssz.

Név

Cím és további adatok

1.

Dr. Varga Lajos Az Odorvári Kutató Táborok földrajz-pedagógiai jelentősége 1966.
1966/67-ben az Országos Pedagógiai Intézet által jutalmazott pályamunka

2.

Fekecs Erzsébet Mészégetés a Hór-völgyben 1967.
Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára (kézirat)

3.

Hegyes Éva, Kádas Mária, Nagy Ilona, Szabó Mária Jelentés a régész-csoport munkájáról 1967.
(Odorvár, 1967. július 5-29.) kézirat az OKT adattárában p.:2

4.

Pásztrai Erzsébet Bükkzsérc néprajza 1967.
kézirat az OKT adattárában p.:5

5.

Schwajda István Jelentés az „Odorvári Kutató Tábor” barlangász
részlegének munkájáról – II. csoport 1967.
OKT adattár – kézirat – p.:2

6.

Varga Csaba Jelentés az „Odorvári Kutató Tábor” barlangász
részlegének munkájáról – I. csoport 1967.
OKT adattár – kézirat – p.:2

7.

Dr. Varga Lajos Adatok Bükkzsérc és környéke földrajzi neveihez 1969-1971.
(Földrajzi-nyelvészeti tanulmány)
OKT adattár – kézirat pp.:1-97

8.

Dr. Varga Lajos Adatok az Odor-vár és környéke karsztmorfológiájához 1970.
Földrajzi Értesítő XIX. évf. 1.

9.

Kocsis Emília A Hór-völgy geomorfológiai vizsgálata 1972.
KLTE – Debrecen – kézirat – tanári szakdolgozat

10.

Kocsis Emília        
Varga Csaba                                        
A Hajnóczy-barlang feltárása 1972.
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 6.sz.

11.

Dr. Varga Lajos Új cseppkőbarlang a Hór-völgyben 1973.
Élet és Tudomány XXVIII. évf. 28.sz.

12.

Dr. Kordos László Jelentés a Hajnóczy-barlangban végzett őslénytani és üledékföldtani vizsgálatokról 1974.

13.

Balogh Mária A kataszterezés munkája – feladatunk, területünk
A trutty-lyuk leírása 1974.
OKT adattár – kézirat

14.

Dankó Irén           Kőtengerek 1974.
OKT adattár – kézirat

15.

Hír János Csontmaradványok egy Hór – völgyi kőfülkében és a Hajnóczy-barlangban 1974.
OKT adattár – kézirat

16.

Papp Antal Az Odorvár környéki erdészetről 1974.
OKT adattár – kézirat

17.

Varga Csaba Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport
1974. évi munkájáról Budapest 1975.
Beszámoló az MKBT 1975. év első félév munkájáról

18.

Kocsis Emília        
Németh Gyula    
Varga Csaba
Az Odorvár és a Hajnóczy-barlang
Matyóföld 1974-75.  Mezőkövesd  pp.: 103-112.

19.

Dr. Varga Lajos Az Odorvári Földrajzi Gyűjtemény forgatókönyve 1976.
OKT adattár- Kiállítási terv dokumentációja – 1100 sor

20.

Hír János Faunisztikai vizsgálatok a Hajnóczy-barlangban 1976.
OKT adattár – kézirat

21.

Fodor István Jelentés a Barlangklíma- és Terápia Szakbizottság 1976. évi munkájáról 1976.
in: Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységéről
Budapest pp.:26

22.

Dr. Kordos László Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1976-ban
(Az Őslénytani Szakbizottság 1976. évi jelentésének
melléklete)  Budapest 1976.

23.

Dr. Mizser Lajos A Hór völgye 1976.
Élet és Tudomány  XXXI. évf. 26.szám pp.:1230-1233.

24.

Varga Csaba A Hór-völgy karsztmorfológiai vizsgálata, különös
tekintettel az Odorvárra 1976.
JATE TTK – Szeged – kézirat – tanári szakdolgozat

25.

Varga Csaba Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport
1975. évi munkájáról 1976.
Beszámoló az MKBT 1976. évi 2. félévi munkájáról

26.

Miklós Gábor       
Városi József
A Hajnóczy-barlang elméleti feltárása 1977.       
JGyTF – Szeged – kézirat

27.

Böcker Tivadar Főtitkári beszámoló az 1978. május 21-i Küldött-közgyűlésre 1977.
MKBT Budapest pp.: 28-29.

28.

Böcker Tivadar Főtitkári beszámoló az 1978. április 29-i Küldött-közgyűlésre 1978.
MKBT – Budapest – pp.: 40-41.

29.

Szabó János Cseppkövek erdejében
Szolnok megyei Néplap 1978. július 13. p.:6.

30.

Miklós Gábor A Hajnóczy-barlang mikroklímája 1978.
Karszt- és Barlang 1978. I-II.

31.

Miklós Gábor       
Városi József
Földalatti légterek kutatása klima-paraméterek
információtartalmának statisztikus elemzésével
Szeged JGyTF diákköri pályamunka 1978.

32.

Tarpai Zoltán A  Hór völgye
Turista Magazin 1978. XXX. évf. 9. sz. pp.:16-17.
OTSH – MTSz – Budapest 1978.

33.

Varga Csaba Az odor-vári Hajnóczy-barlang
Karszt- és Barlang 1978. I-II.sz.

34.

Varga Csaba Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport
1976. évi munkájáról
Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységéről
MKBT – Budapest 1978.

35.

Dr. Varga Lajos A  dél-bükki Odorvár barlangjai 1978.
Földrajzi Értesítő 1978. 2. szám

36.

Mucsi János A magyar pikkelypáfrány az Odorváron 1979.
 OKT adattár – kézirat

37.

Lénárt László Barlangok a Bükkben 1979.
Magyar Hirdető B-A-Z megyei központja
Miskolc pp.:1-38.

38.

Hír János Néhány Hór-völgy menti mészkőrög negyedidőszaki
felszínfejlődésének vizsgálata 1980.
KLTE – Debrecen – kézirat

39.

Skultéti Éva Növények radioaktív nyomelem-tartalmának vizsgálata 1980. OKT adattár – kézirat

40.

Szűcs Zsuzsanna Gyógynövények és azok gyógymódjai (Növények szerepe a népi gyógyászatban Bükkzsércen) 1980.
OKT adattár kézirat

41.

Hazslinszky Tamás A Hajnóczy-barlang 1980.
Élet és Tudomány Kalendárium

42.

Hazslinszky Tamás Barlangkutatók az Odor-váron 1981.
Turista Magazin XCII. évf. 4.sz. pp.: 28-29.

43.

Szabó János Tiszaföldvárról a Bükkben 1981.
Szolnok megyei Néplap 04. 15. p.:5

44.

T. Katona László Odorvári barlangászok1981.
Szolnok megyei Néplap 07.26. p.:7

45.

Hír János Adatok az Odorvár és környékének negyedidőszaki
felszín- és karsztfejlődéséhez 1982.
Földrajzi Értesítő XXXI. évf. 1.f.

46.

Hír János A Hór-völgy középső szakaszának negyedidőszaki
felszín- és karsztfejlődése a barlangi üledékek tükrében
Doktori értekezés  – Kazincbarcika – 1985.

47.

Hazslinszky Tamás Barlangok nyomában az Odor-váron 1983.
Föld és Ég XVIII. évf. 10.sz. pp.: 314-316.

48.

Somogyi György
Varga Zsuzsanna
Németh Gyula
Pálfalvi István
Gerzson István
Radon-mérés a Hajnóczy-barlangban 1983.
Izotóptechnika 26/1

49.

Csendes Csaba Fölfedezés miatt zárva 1983.
Észak-Magyarország O7. 26. p.:7

50.

Hír János Angaben zur quartaren Morpho- und karstgenetik des Berges Odorvár und seiner Umgebung 1984.
Földrajzi Értesítő XXXIII. évf. 1.sz. pp.:21-40.

51.

Kocsis Emília Beszámoló az MKBT XXIX. Országos Vándor –gyűléséről –  (MI  RENDEZTÜK!!!) 1984.
Karszt- és Barlang 1984. II.

52.

Dr. Kordos László Magyarország barlangjai
Budapest 1984.

53.

Vágner János Magyarországi „barlangenciklopédia”
-Tiszaföldváriakról olvashatunk benne-
Szolnok megyei Néplap 1984.06.05. p.:4

54.

Vágner János Tiszaföldváriak rendezték a Bükkben
(A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vándorgyűlése)
Szolnok megyei Néplap 1984.07.03.p.:4

55.

Varga Csaba Hajnóczy – barlang – Odorvár 1984.
Szolnok kézirat

56.

Dr. Hír János A  Hajnóczy-barlang üledékei 1985.
Karszt- és Barlang  I-II.

57.

Varga Csaba Barlangkutatás középiskolásokkal 1986.
NME Közleményei I. sorozat
Bányászat 33. (1986.) kötet 1-4. füzet pp.:279-283.

58.

Mucsi László Az odorvári Hajnóczy-barlang terápiás hatékonyságának vizsgálata természeti hatótényezőkön keresztül 1986.
Szeged – JATE TTK TDK dolgozat – kézirat

59.

Somogyi György
Lénárt László
Bükki barlangok rádioaktivitásának vizsgálata 1986.
Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei I. sorozat, Bányászat,33. kötet 1-4.füzet 221-233.

60.

Gósz Zoltán
Kocsis Ildikó
A Hajnóczy-barlang izometrikus térképe
Székesfehérvár – Földmérő és Térképészeti Főiskola
1986. kézirat

61.

Mucsi János
Mucsi László
About the therapeutic effect of the Hajnóczy-cave
Brno – Conference on Cave Theraphy Proceedings 1986.
pp.73-79.

62.

Mucsi László      The connection betwen the different soiltypes and the seeping water system int he Hajnóczy-cave
Bleiberg – Nemzetközi Barlangterápiai Szimpozium 1986.

63.

Mucsi János       
Mucsi László
A Hajnóczy-barlang mikroklímájának hatása az
egészséges populáció légzésfunkcióira1987.
Balneológia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy

64.

Paolo Ruini Senza corda giu per un pozzo profundo oltre cento metri  (Kötél nélkül 100 m-es mélységben) 1987.
La Gazetta 1987.07.22. p.:11

65.

Paolo Ruini Un paradiso sotto terra (Egy földalatti paradicsom) 1987.
La Gazetta 1987.07.24. p.:12.

66.

T. Katona László Földvári barlangkutatók
Szolnok megyei Néplap 1987.08.01. p.11.

67.

Mucsi László      Eltérő talajtípusok és a barlangi csepegővízrendszer kapcsolata a Hajnóczy-barlang alapján
Oktatási Intézmények karszt- és barlangkutató tevékeny                ségének II. Országos Tudományos Konferenciája 1987.

68.

Dr. Somogyi György
Dr. Lénárt László
Hakl József
Németh Gyula
A radonkoncentráció szezonális változása egyes bükki barlangokban Oktatási Intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének II. Országos Tudományos Konferenciája 1987.

69.

Domján János Adalékok a Hajnóczy-barlang mikrometeorológiájához 1987.
Debrecen – KLTE – kézirat

70.

Somogyi György
Hunyadi Ilona
Hakl József
Historical rivew of one decade radon measurements in
hungarian caves performed by solid state nuclear track
detection technique
In: Procedings – Communications II.  pp.:631-633.
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Bp. 1989.

71.

Lénárt László
Somogyi György
Hakl József
Hunyadi Ilona
Radon mapping in caves of eastern Bükk region
in: Procedings – Communications  II. 620-622. 1989.

72.

Hír János dr.
Jánossy Dénes dr.
A magyarországi barlangok őslénytani kutatásának
eredményei 1977 és 1988 között
Karszt- és Barlang 1989.I-II. pp. 83-84.

73.

Lénárt László
Szenthe István
Varga  Csaba
 Caves int he Bükk Mountains  (field trip guide)
10. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus1989.

74.

Mucsi László Karszttalaj vizsgálatok Odorvár környékén 1989.
Szeged – JATE  TTK – kézirat (tanári szakdolgozat)

75.

Szablyár Péter A hazai barlangkutatás műhelyei
Föld és Ég XXIV. évf.1989. 8. szám pp. 238-242

76.

Hazslinszky Tamás  Színes barlangvilág – Farbige Höhlenwelt Colorful world of caves
Budapest Technológia 1989 pp.: 51-54..

77.

Domján János Mikrometeorológiai mérések az odorvári Hajnóczy-barlangban
Borsodi Műszaki Gazdasági Élet XXXV. évf. 1990/3. sz. pp. 37-40.

78.

Kocsis Emília    
Szlankó István
Varga Csaba      
A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium kutatótáborai 1964-1984
Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv VII.
Szolnok 1990. pp.489-515.

79.

Varga Lajos Adatok a dél-bükki Odorvár kanneluráihoz
Földrajzi Értesítő XL. (1991.):évf. 1-2. füzet pp. 133-146.

80.

Mucsi László      Karsztmorfológiai vizsgálatok az Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzet adottságú felszínekre 1992.
Szeged – JATE TTK – kézirat (egy. doktori értekezés)

81.

Mucsi László Karsztmorfológiai megfigyelések Odorváron
in: A Bükk karsztjai, vizei, barlangjai
Miskolci Egyetem 1992. május I. pp. 51-58.

82.

Mucsi László      Savanyodási folyamatok az odorvári talajokban
in: A Bükk karsztjai, vizei, barlangjai
Miskolci Egyetem 1992. május II. pp.279-286.

83.

Nemes Tibor Odorvári kutató tábor 1.
Tiszaföldvári Hírlap IV. 1992.évf. 1. sz. p.9

84.

Nemes Tibor Odorvári kutató tábor 2.
A Hajnóczy-barlang
Tiszaföldvári Hírlap IV. 1992.évf. 2. sz. p.11

85.

Nemes Tibor Odorvári kutató tábor 3.
Élmények és jövő
Tiszaföldvári Hírlap IV. 1992.évf. 3. sz. p. 10.

86.

Nováki Gyula
Sándorfi György
A történeti Borsod megye várai – az őskortól a kuruc korig
Budapest – Miskolc 1992. pp.: 26., 76., 79. és 114.

87.

János Hír Hamster remains (Rodentia, Mammalia) from the
Lower Pleistocene of the Hajnóczy-cave – Hungary
Fragmenta Mineralogica et Paleontologica 15.
Budapest 1992. pp.: 139-158.

88.

Hír János A bükki barlangok őslénytani kutatásának legújabb
eredményei
in: A bükki barlangok kutatásának, védelmének és hasznosításának legújabb eredményei
Miskolc – 1993. nov. 11-13. pp. 15-28.

89.

Hakl József
Hunyadi Ilona
Lénárt László
Radon-mérések a Bükki NP területének barlangjaiban és forrásaiban
Miskolci Egyetem, 1993. nov. 11-13. I. k. pp. 35-45.

90.

Láng István
szerkesztő
Hajnóczy-barlang
Környezetvédelmi Lexikon (A-K) p. 360.
Budapest, Akadémiai Kiadó 1993.

91.

Dr. László Mucsi          Acidification of some soiltypes in Bükk mountains
ACTA Geographica Szegediensis  Tomus XXXI. 1993. pp.47-52.

92.

Sásdi László A Bükk-hegység paleokarsztjára vonatkozó megfigyelések
in: A bükki barlangok kutatásának, védelmének hasznosításának legújabb eredményei
Miskolci Egyetem, 1993. nov. 11-13. pp. 35-45.

93.

Répászky Zoltán Túra egy fellegvárban
Mezőkövesdi Újság 1993. VI. évf. 12. sz. 06.24.

94.

Dr. Varga Lajos Adatok a dél-bükki Odorvár történetéhez
Tiszazugi Földrajzi Múzeum kiadványa 1994.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

95.

Gálik András Pro Natura emlékplakett a földvári barlangászoknak
(Jász-Nagykun-Szolnok megyei) Új Néplap 1994. V. évf. 183.sz. 08.05. p.:7.

96.

Gálik András     Harmincéves az Odorvári Kutató Tábor
(Jász-Nagykun-Szolnok megyei) Új Néplap
1994. V. évf. 183. sz. 08.05. p.7

97.

Barna Béla A Hajnóczy-barlang
Turista Magazin 1995. 106. évf. 3. sz. pp. 20-21.

98.

I. Bárány-Kevei- Mucsi László Acidification and other karst soil processes in Hungary
Acta Carstologica XXIV. 1995. Ljubljana pp.71-82.

99.

Lovas Irén Az impulzivitás, kockázatvállalás, empátia és
szorongás vizsgálata különleges pedagógiai helyzetekben
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen – kézirat 1995.

100.

Varga Csaba A barlangjárás és a rekreáció
Magyar Testnevelési Egyetem
Budapest 1995.                – kézirat pp.1-18.

101.

Kocsi Gábor Barlangászok radontól eredő sugárterhelésének becslése
Debrecen 1996. kézirat (tanári szakdolgozat)

102.

Dr. Tardy János (szerk.) Magyarországi települések védett természeti értékei 1996. pp.639.,641. Mezőgazda Kiadó

103.

Tál Gizella Cseppkőkorszak
Jászkun Krónika 1997. V. évf. 154.sz. 07.15.

104.

Kocsis Emília
Varga Csaba
Az odorvári táborokról
in: A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1997.

105.

Örkény Helén Radon és bomlástermékei közötti egyensúly vizsgálata
az odorvári Hajnóczy-barlangban
Debrecen – KLTE – Izotópalkalmazási Tanszék 1998. kézirat – pp.1-36

106.

Nagy Károly (szerk.) Cserépfalu hét és fél évszázada
Cserépfalu 1998. pp. 48-52.

107.

Borbély Zoltán Radon és bomlástermékei közötti egyensúly vizsgálata
az odorvári Hajnóczy-barlangban
Debrecen – KLTE – Izotópalkalmazási Tanszék 1999.      kézirat – pp. 1-59.

108.

Supák Éva In vivo radon dozimetria lehetőségeinek vizsgálata
Debrecen – KLTE – Izotópalkalmazási Tanszék 1999.
kézirat – 1-36.

109.

ifj. Varga Csaba Személyiség, rekreáció, barlangászat
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar 2000. kézirat – pp.1-39.(tanári szakdolgozat)

110.

Molnár Lajos Új eljárás a barlangi radon mérésére
Debreceni Egyetem Izotópalkalmazási Tanszék 2000. kézirat – 1-25.

111.

Dr. Dezső Zoltán
Molnár Lajos
Barlangi terek kutatása radon segítségével
II. Karsztfejlődési Konferencia – Szombathely 2000. előadás és kézirat

112.

Dr. Dezső Zoltán A barlangi radon eredetének vizsgálata II. Karsztfejlődési Konferencia –Szombathely 2000.
előadás és kézirat

113.

Dr. Karátson Dávid Pannon Enciklopédia Kertek 2000.
pp.343. és 435.

114.

Molnár Lajos Radioaktív nyomjelzés alkalmazása a barlangkutatásban 2000.

115.

Dr. Varga Lajos Hajnóczy-barlang a Bükkben
(Jász-Nagykun-Szolnok megyei) Új Néplap 2000.XI. évf. 192.sz. 08.17. p.4.

116.

Dobos Anna Az Ódor-vár periglaciális formakincse és szerkezeti aspektusa
in: Ilyés Z. – Keményfy R. (szerk.) A táj megértése felé
Debrecen – Eger 2001.  pp.31-50.

117.

Répászky Zoltán Dél-Borsod természeti értékeinek megismerését segítő útikalauz
Miskolc – Holocén Természetvédelmi Egyesület 2001.

118.

Dr. Dezső Zoltán
Hakl József
Molnár Lajos
Barlangi kőzetek radon exhalációja
Szombathely, Karsztfejlődési Konferencia 2001. VI. pp. 305.

119.

Dr. Dezső Zoltán
Molnár Lajos
Barlangi klíma- és radon-viszonyok kapcsolata
Barlangkutatók szakmai találkozója, Esztergom 2001. nov. 9-11.

120.

Molnár Lajos
Dr. Dezső Zoltán
A Hajnóczy-barlang légkörzésének recens vizsgálata
Barlangkutatók szakmai találkozója, Esztergom 2001. nov. 9-11.

121.

Dr. Csige István A karsztgáz áramlás dinamikája
Barlangkutatók szakmai találkozója, Esztergom
2001. nov. 9-11.

122

Dr. Varga Lajos A Hajnóczy Gimnázium barlangja
Földvár III. 2001. évf. 1. sz. p.:6.

123.

Baráz Csaba
(szerkesztő)
A Bükki Nemzeti Park
(Hegyek, erdők, emberek) 2002.
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger

124.

Kósik Szabolcs Az Odorvár
Természet Világa 2002. március

125.

Dr. Nemerkényi Antal Észak-Magyarország
Budapest 2002. Cartographia p.105.

126.

Varga Csaba Hajnóczy-barlang
In.: Székely Kinga (szerk.): Magyarország fokozottan
védett barlangjai Budapest 2003. p. 200-204.

127.

Szlankó István  Barlangkutatás Odorváron
(Dr. Varga Lajos 90 éves – Odorvári Kutató Tábor)
Szolnok – Jász-Nagykun-Szolnok-megyei Múzeumok Igazgatósága – Múzeumi Levelek 2003. 78-79- pp. 21-29.

128.

Dr. Hír János Ursus deningeri Reichenau maradványok az odorvári Hajnóczy-barlangban
in: TISICUM – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIII. 2003.– Szolnok – pp.11-19.

129.

Varga Csaba Gondolatok a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és az
Odorvári Kutatótábor együttműködéséről
In: TISICUM – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIII. – Szolnok –  pp. 21-24.

130.

Dr. Pintér Károly Községi emlékház létesül Bükkzsércen Észak-Magyarország (Dél-borsodi kiadás) 60.évf. 2004. 219.sz. szept. 18. p.5.

131.

Kalotás Zsolt Nemzeti Parkok Magyarországon
Pécs – Alexandra Kiadó 2004. p.62.

132.

Szeidovitz Győző
Leél-Őssy Szabolcs
Surányi Geregely
Egykori földrengések felismerése cseppkövek segítségével
Földrajzi Közlemények CXXVIII. 2004. Kötet 1-4.sz. pp.: 140-146

133.

Dr. Dezső Zoltán
Kiss Árpád Zoltán
Szántó Zsuzsanna
Az ATOMKI szerepe a környezet védelmében
Fizikai Szemle 2004./5. pp. 155.

134.

Dr. Mucsi László
Balog Attila
Juhász Géza
Interaktív, 3D-s barlangi információs rendszer a világhálón
Geodézia és Kartográfia 56. évf. 2004.12. sz. pp. 3-8.

135.

ifj. Varga Csaba Az extrém sportok szerepe és funkciója a közoktatásban
Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 2007. pp. 1-50. kézirat – tanári szakdolgozat

136.

Tegyük szebbé szűkebb pátriánkat
Díjátadó ünnepség az Akadémián
Természet-BÚVÁR 62. évf. 2007/3. szám  p.:37.

137.

Koncz János A Neander-völgyi is erre járt
Népszabadság LXV. évf. 2007. okt. 22. 247/1. szám p.15

138.

Csík Beáta A Hajnóczy-barlang
Tessedik Sámuel Főiskola – Pedagógiai Főiskolai Kar
Szarvas 2008. pp.: 1-5.

139.

Csúzi Gábor   
Jónás Melinda   
Kazai Kitti  
Koller Edina   
Rojkó Tibor
Varga Csaba                                                                                               
Változások egy végvágott hegyvidéki területen
 Készült a „SZTE TTIK Kutatóiskolája” c. programban
2007/08.  Tiszaföldvár – Odorvár
I. helyezett dolgozat
        

140.

Jónás Melinda A Bükki Nemzeti Park
Szeged 2010. pp. 1-16. Földtudományi  Tanszék

141.

Miklós Gábor Oktató modul – Hőviszonyok és elmélet a hegyen Gondolatébresztgető írás az Odorvár-hegy hőfényképei kapcsán
Székesfehérvár – Odorvár 2010.

142.

Pásztor Péter Háromdimenziós barlangtérkép elkészítésének
matematikai problémái (Szakdolgozat)
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar – Bolyai Intézet – Geometria Tanszék
Szeged, 2010.

143.

Forgács Péter Ódorvár meghódítása
Népszabadság, 2011. márc. 17. Utazás melléklet p.6